Η BIOENERGYSHIELD είναι ένα σύστημα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από την Grypeos Group L.T.D.

http://www.bioenergyshield.gr/images/grypeos_group.png

 

http://www.bioenergyshield.gr/images/callcenter4.png